top of page
Työhyvinvointia ja osaamista yksilöille ja työyhteisöille

Työelämä vaatii paljon voimavaroja kaikilta siellä toimivilta. Kiire, muutokset ja uuden oppimisen vaatimukset saattavat heikentää työhyvinvoinnin tuntemusta.

Motivaatio, innostus ja työn imu luovat työn mielekkyyden tunnetta.

Toimintani tavoitteena on lisätä työhyvinvointia ja ennaltaehkäistä työpahoinvointia. Haluan tarjota osaamistani yksilöille ja työyhteisöille hyvinvoivien työympäristöjen kehittämiseen.

Työskentelen Kuhmosta käsin ja tarjoan palveluja etäohjauksena verkossa valtakunnallisesti sekä perinteisenä palveluna koko Kainuun alueella. 

Tarvelähtöisissä tai kiireellisissä tilanteissa järjestän etäohjauksen 3 vrk:n sisällä yhteydenotostasi

Lupaus asiakkaalle

Kaikkiin esittämiini työmuotoihin tuon mukanani

 • voimavara- ja ratkaisukeskeisyyttä

 • dialogisuutta ja reflektiivisyyttä

 • yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja

 • rakentavaa ja osallistavaa työskentelytapaa

Orange and Peach Organic and Handcrafted

TYÖNOHJAUS, VALMENNUS, TYÖYHTEISÖVALMENNUS 

Mitä ohjaus ja valmennus on?

 • tavoitteellista toimintaa

 • lisää voimavaroja

 • kehittää omassa työtehtävässä toimimista

 • vahvistaa tiimitoimintaa

 • parantaa työilmapiiriä

 • auttaa hyväksymään ja toteuttamaan muutoksia

Mitä ohjaus ja valmennus eivät ole?

 • ei ole koulutusta

 • ei ole perehdyttämistä

 • ei ole johtamista

 • ei ole valmiiden ratkaisujen antamista

Yhden ohjaustapaamisen kesto on yleensä 45 min, 60 min tai 90 min.

Tarjoan ohjausta yksilölle, työparille tai 3-6 hengen pienryhmille.

Orange and Peach Organic and Handcrafted

YRITYSTEN KEHITTÄMISTYÖ PALVELUMUOTOILUN MENETELMILLÄ

Ensisijainen kohderyhmä:

 • Yksinyrittäjät ja mikroyritykset

 

Orange and Peach Organic and Handcrafted

PROSESSIKONSULTAATIO

Mihin sinulla tai työyhteisölläsi on tarve?

Tutkitaan ja kehitetään yhdessä työ- ja vuorovaikutusprosesseja.
Prosessikonsultaatio voi olla esimerkiksi:

 • tavoitteellisen toiminnan vahvistamista

 • toiminnan laadun parantamista uuden toimintatavan käyttöönoton varmistamisella

Orange and Peach Organic and Handcrafted

MENTOROINTI

Mitä mentorointi on?

 • esimiestyön ja henkilöstöjohtamisen sekä pedagogisen osaamisen vahvistamista

 • vahvistaa ja edelleen kehittää Sinun osaamistasi ja asiantuntijuutta.
   

Mentorointitapaamisen kesto on tavallisimmin 90 min tai 120 min.

Orange and Peach Organic and Handcrafted

TYÖYHTEISÖSOVITTELU

​Työyhteisösovittelu voi sisältää:

 • ristiriitatilanteiden ratkaisua

 • kahdenkeskinen keskustelu jokaisen osapuolen kanssa

 • yhteinen sovittelukeskustelu

 • tavoitteena on ratkaista tilanne ja miten toimien päästään eteenpäin

 • tarvittaessa seurantakeskustelu n. 1-2 kk kuluttua.

bottom of page