top of page
Työ- ja koulutuspolkuni 

Haluni oppia uutta, saada erilaisia näkökulmia ja kehittyä ihmisenä ja työntekijänä, ovat
vieneet minut erilaisiin työtehtäviin ja koulutuksiin. Työkokemukseni ja koulutustaustani
ovat antaneet minulle sellaiset valmiudet, joiden turvin uskalsin perustaa myös oman
yrityksen. Vuonna 2019 muutin Kuhmoon, josta olen syntyisin.

Työurani on alkanut viiden vuoden ajanjaksolla esimiestehtävissä catering-alalla. Tämän
jälkeen vuorossa oli ammatillisten aineiden opettajan työ, jossa toimin kuusi vuotta. Alkuun olin kokkiopiskelijoiden opettajana, myöhemmin asiakaspalvelun opettajana.


Seuraavaksi polkuni vei minut kuudeksi vuodeksi projektipäällikön tehtäviin Jyväskylän koulutuskuntayhtymässä. Hankkeet olivat pääsääntöisesti ESR-rahoitteisia kehittämishankkeita, jotka kohdentuivat eri ammattialoille.


Kehittämishankkeiden aikana kertynyttä osaamistani pääsin hyödyntämään päätoimisena tuntiopettajana Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulun
täydennyskoulutuksessa. Opettajien täydennyskouluttajana työskentelin lähes kolme
vuotta.


Seuraavana vuorossa oli koulutusjohtajan toimi Jyväskylän palvelualan opistossa, jossa aikaa vierähti lähes 13 vuotta. Vastuuni oli opetustoimesta ja opetushenkilöstön esimiehen
tehtävistä, opinto-ohjauksesta, erityisopetuksesta, opiskeluhuollosta ja niiden edelleen kehittämisestä sekä hanke- ja laatutyöstä. Viimeiset vuodet työni jakautui ollen osittain rehtorin tehtäviä, osittain koulutusjohtajan toimea.WhatsApp Image 2020-07-24 at 21.37.51 (1

Työn ohessa olen myös opiskellut. Viimeisimmät koulutukset ovat olleet. Voimavarakeskeinen työnohjaaja ja prosessikonsultaatio koulutus ja Yrittäjän ammattitutkinto.

Olen suorittanut Yhteisöpedagogi (YAMK) tutkinnon, ravitsemis- ja hotellipalvelualan ammatinopettajan opinnot sekä suurtalouden esimiehen tutkinnon. Yhteisöpedagogin (YAMK) opintoihin sisältyneessä opinnäytetyössä tein meta-analyysin työhyvinvoinnin tekijöistä organisaation muutoksessa.


Täydennyskoulutuksia olen suorittanut monenlaisia. Laajimpia niistä ovat olleet
Opetustoimen hallinto ja johtamisen perusopintokokonaisuus, Kasvatustieteen aineopinnot
sekä Osaamisen johtamisen erikoistumisopinnot. Parhaillaan suoritan Tuotekehitystyön erikoisammattitutkintoa. 

bottom of page